Secondary Navigation:
 

Dokumenty korporacyjne

Raport dotyczący Adekwatnosci Kapitalowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2017

Raport dotyczący Adekwatnosci Kapitalowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2016

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2015

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2014

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2013

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2012 

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2011 

Raport dotyczący Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. na dzień 31.12.2010 

Raport_weryfikujacy_Raport_Adekwatnosci_Kapitalowej_na_dzień DB Securities S.A. 31.12.2017_final.pdf

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2016

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2015

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2014

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2013

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2012 

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A.

na dzień 31.12.2011 

Raport weryfikujący rzetelność informacji zawartych w Raporcie dotyczącym Adekwatności Kapitałowej DB Securities S.A. 

na dzień 31.12.2010 

 

Polityka informacyjna  DB Securities S.A w zakresie adekwatności kapitałowej 

Oświadczenie Zarządu DB Securities S.A. złożone w oparciu o artykuł 435 ust. 1 lit. e) CRR

Oświadczenie Zarządu DB Securities S.A. złożone w oparciu o artykuł 435 ust. 1 lit. f) CRR

Informacja w trybie art. 110w ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

 

Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich  

Polityka Wynagradzania w DB Securities S.A. 

 

Strategia zarządzania ryzykiem w DB Securities S.A.

DB Securities S.A. stosuje "Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Ocena stosowania przez DB Securities w 2017 r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”

Zarząd DB Securities S.A.  oświadcza, że zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady"), w dniu 2 października 2018 r. Rada Nadzorcza DB Securities S.A., dokonała pozytywnej oceny stosowania przez Spółkę w 2017 r. Zasad Ładu Korporacyjnego. Raport z dokonanej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 r., przyjęty przez Radę Nadzorczą, potwierdza przyjęcie i właściwe stosowanie Zasad przez wszystkie organy statutowe Spółki.

 

Poniżej publikujemy pełną treść Zasad Ładu Korporacyjnego.

 

Zasady Ladu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Struktura Organizacyjna DB Securities S.A.

Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 4.10.2018
Copyright © 2018 DB Securities S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.