Secondary Navigation:
 

O firmie

W skład Zarządu DB Securities S.A. wchodzą:

- Waldemar Markiewicz - Prezes Zarządu,

- Dariusz Strzyżewski - Członek Zarządu.

 

W skład Rady Nadzorczej DB Securities S.A. wchodzą:

- Hubert Janiszewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Krzysztof Kalicki - Członek Rady Nadzorczej,

- Leszek Niemycki - Członek Rady Nadzorczej,

- Tomasz Kowalski - Członek Rady Nadzorczej,

- Paweł Wojciechowski - Członek Rady Nadzorczej,

- Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej.

 

Pragniemy poinformować, iż zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Nadzorczej DB Securities S.A., spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1 - 1h ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

 Struktura_Organizacyjna_DB_Securities_S.A..pptx

Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 24.5.2018
Copyright © 2018 DB Securities S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.