Witamy w DB Securities S.A.

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),  w związku z powyższym w zakładce Dokumenty dla Klienta dostepne są Broszury Informacyjne dla Klientów korzystajacych z uslug maklerskich oferowanych przez DB Securities S.A. oraz dla osób powiązanych z Klientami.

Ponadto informujemy, że aby skontaktować się z Domem maklerskim w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo skorzystać ze wszelkich dostępnych kanałów komunikacji z Domem maklerskim, takich jak:

· formularz kontaktowy na stronie internetowej agenta Domu maklerskiego – Deutsche Bank Polska S.A.,

· ogólna infolinia Biura maklerskiego pod numerem: 801 18 18 18, +48 12 625 80 00 lub +48 500 919 000 ,

· wiadomość e-mail wysłana na adres: db.securities@db.com,

· zgłoszenie pisemne na adres korespondencyjny: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa,

· zgłoszenie sprawy osobiście w placówce agenta Domu maklerskiego – Deutsche Bank Polska S.A.

W celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych w DB Securities S.A., odpowiedzialnym za wszystkie kwestie związane z ochroną danych osobowych i prywatnością w Domu maklerskim.

· adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: db.securities@db.com,

· adres korespondencyjny Inspektora Ochrony Danych: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

DB Securities S.A. jest domem maklerskim, należącym do jednej z największych na świecie grup finansowych - Grupy Deutsche Bank. Pion bankowości inwestycyjnej Deutsche Bank, którego jesteśmy częścią, wyróżniony wieloma międzynarodowymi nagrodami jest liderem w zakresie oferowania instrumentów finansowych. Dzięki wykorzystywaniu zintegrowanej platformy oraz współpracy w ramach Grupy Deutsche Bank, zapewniamy naszym Klientom dostęp do innowacyjnych produktów oraz ekspertyz z zakresu inżynierii finansowej, a w konsekwencji umożliwiamy realizację najbardziej skomplikowanych strategii inwestycyjnych.

DB Securities S.A. jest podmiotem posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego. Jesteśmy członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W naszej ofercie znajdują się wszystkie instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. DB Securities S.A. jest także członkiem Izby Domów Maklerskich, której zadaniem jest kreowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności domów maklerskich oraz dbanie o przestrzeganie tych zasad. W codziennym postępowaniu, kierujemy się Kodeksem Dobrych Praktyk Domów Maklerskich opracowanym przez Izbę.

Nasza globalna marka i zaangażowanie gwarantują najwyższą jakość oferowanych przez nas usług.

 

Szanowni Państwo,

Deutsche Bank AG ogłosił decyzję o sprzedaży części pionu detalicznego i business banking w Polsce, wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., na rzecz Santander Bank Polska S.A. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych, denominowanych w walutach obcych.

Decyzja ta oznacza, że co do zasady pozostałe produkty wszystkich Klientów indywidualnych, w tym private banking, a także biznesowych, tj. MŚP i mikroprzedsiębiorstw (przedstawicieli wolnych zawodów) zostaną przeniesione do Santander Bank Polska S.A. z chwilą zakończenia transakcji, tj. rejestracji wydzielenia pionu Deutsche Bank Polska S.A. przez Sąd Rejestrowy, planowanej w IV kwartale 2018 r. W tym też terminie dom maklerski DB Securities S.A. zostanie w całości przeniesiony do Santander Bank Polska S.A.

Na decyzję o sprzedaży pionu detalicznego i business banking Deutsche Bank Polska S.A., wraz z domem maklerskim DB Securities S.A., nie miały wpływu wyniki tych instytucji. Została ona podjęta zgodnie ze strategią Deutsche Bank AG, która ma na celu uproszczenie struktur i zwiększenie efektywności organizacyjnej.

Transakcja jest uzależniona od uzyskania zgód KNF, innych zgód regulacyjnych, zgód korporacyjnych, a także spełnienia innych warunków. Będziemy Państwa informować o bardziej szczegółowych ramach czasowych z odpowiednim wyprzedzeniem.

W rezultacie zawartej umowy unikalne kompetencje połączonych zespołów obu banków pozwolą zaoferować nową jakość i standard obsługi bardzo wymagających Klientów, w tym private banking, oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Pragniemy zaznaczyć, że obecnie nic się nie zmienia dla naszych Klientów. Naszym priorytetem jest dalsza współpraca z Państwem, a także przygotowanie przeniesienia DB Securities S.A. do Santander Bank Polska S.A. w Polsce, które jest planowane w IV kwartale 2018 r. Dołożymy wszelkich starań, aby proces ten przebiegł w sposób jak najmniej odczuwalny.

Decyzja o sprzedaży pionu detalicznego i business banking, wraz z DB Securities S.A., nie ma wpływu na zaangażowanie Deutsche Bank w Polsce na rzecz Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych. Będziemy więc kontynuować rozwój Bankowości Inwestycyjnej i Korporacyjnej, w tym Globalnej Bankowości Transakcyjnej. Deutsche Bank Polska S.A. będzie nadal świadczył usługi bankowe na rzecz polskich i zagranicznych Klientów korporacyjnych, instytucji finansowych i organów rządowych. Kontynuowana będzie również obsługa Klientów posiadających kredyty mieszkaniowe i pożyczki hipoteczne, denominowane w walutach obcych.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod numerem: 801 18 18 18, +48 12 625 80 00 lub +48 500 919 000.

Z poważaniem
DB Securities S.A.

Kontakt
kontakt_focus_box

test

DB Securities S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
tel. 22 579 87 00
fax. 22 579 87 01

Zapraszamy do naszego biura,
które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.30. - 17.30

test

DB Securities S.A.

ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa
tel. +48 22 579 87 00
fax. +48 22 579 87 01

Zapraszamy do naszego biura
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30 - 17:30

Footer Navigation:
Ostatnia aktualizacja: 4.10.2018
Copyright © 2018 DB Securities S.A., ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, KRS: 0000066290, Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 637-01-18-719, REGON: 271956257, kapitał zakładowy 15.000.000 zł opłacony w całości.